Posted on

Radon på restaurangen – så ska du göra

Har du fått för höga nivåer av radon på din restaurang? Då behöver du få hjälp att bli av med den farliga gasen. Höga halter av radon är farligt om du andas in och vistas i det för länge och under en längre tid. Det kan t.ex. öka risken för att du ska drabbas av lungcancer.

Har du beställt din radonmätare till restaurangen från radea.se kan du också vända dig till samma företag för att få hjälp och vägledning om mätningarna visade för höga halter. Annars är det ett radonsaneringsföretag som du måste få tag på. Saneringen ska ske oavsett vart radonet kommer ifrån, men det är viktigt att först lokalisera källan.

Vart kan radon komma ifrån?

Radon kan komma från flera källor. Det är t.ex. inte ovanligt att det kommer från marken under huset, restaurangen eller fastigheten. Det kan också komma från materialet som din restaurang är byggd av, såväl som vattnet ni har i era kranar.